Nabízím preventivní a terapeutickou veterinární činnost pro koně, hospodářská zvířata, psy a kočky. Kvalitní péče o vaše zvířata založena na zkušnostech nabytých na zahraničních i domácích stážích. Samozřejmostí pro mne je spolupráce a konzultace s odborníky na konkrétní případy a s dalšími kolegy.

Stát se veterinární lékařkou byl můj největší sen již od brzkého dětství a láska ke zvířatům byla mým hnacím motorem při šestiletém studijním programu na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Mou vášní jsou koně a medicína koní. Mým životem mne již 11 let doprovází má milovaná fenka křížence Roxana.

Mým dalším cílem je naučit se pomáhat zvířatům i jinak než invazivně pomocí konzervativní medicíny a v případech, kde je to možné a zdravotní stav zvířete to umožňuje, nabídnout majiteli na výběr i alternativnější, méně invazivní cestu, která zvířeti bude nápomocná z celostního hlediska. I z toho důvodu jsem absolvovala kurz Dornovy metody pro zvířata pod lektorkou Andreou Dunovou, kterou doplňuji kinesiotejpingem.


Vzdělání

2009 - 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
šestiletý magisterský studijní obor, titul MVDr.
2005 - 2009 Klvaňovo gymnázium Kyjov
středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou

Praxe

2009 – nyní Veterinární ordinace MVDr. Romana Burského, Hodonín
pravidelná praxe ve smíšené praxi pro malá zvířata, koně, hospodářská i exotická zvířata
2015 Horákova farma, Čejč
veterinární praxe v chovu prasat
2015 VSV, a.s., Agrofert, a.s.
veterinární praxe v chovu skotu
2014 Sycamore Lodge Equine Hospital, Irsko
stáž na klinice chorob koní v délce 3 měsíce (asistence u diagnostiky ortopedických pacientů, vyšetření březosti, asistence u chirurgických zákroků, pomoc při akutních případech, pohotovosti, péče o pacienty na jednotce intenzivní péče, veterinární dozor na závodišti The Curragh...)
2013 Department of Large Animal Clinical Science, College of Veterinary Medicine, The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee
stáž na klinice chorob koní v délce 3 měsíce, rotace mezi chirurgickým oddělením, interním oddělením a „emergency and critical care“
2012 – 2014 Klinika chorob koní, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
dobrovolná výpomoc na Klinice chorob koní

Vědecká činnost

2014 VetIstanbul Group Congress 2014
2013 Vybrané biochemické parametry semenné plazmy hřebců a jejich korelace s kvalitou semene a jeho mrazitelností
spoluřešitelka grantu 59/2013/FVL

Odborné kurzy

2015 Veterinární medicína pro praxi
2015 Zavádění kritických kontrolních bodů v produkci a výrobě surovin a potravin živočisného původu a provádění auditů kritických kontrolních bodů a spravné hygienické praxe
2015 Kurz Dornova metoda pro zvířata
lektorka Andrea Dunová
2015 Odborný kurz se specializací: Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz Stupeň I.

Odborné semináře a kongresy

2015 Bude ještě někdy vidět? Aneb nejčastější příčiny ztráty zraku psa, kočky a koně – diagnostika, terapie, prognóza
přednášející MVDr. Jiří Beránek, Ph.D.
2015 Současná zdravotní problematika v evropských chovech prasat
Česká společnost veterinárních lékařů specialistů na nemoci prasat
2014 VetIstanbul Group Congress 2014
2013 Vakcinace a imunologie psů a koček s nadhledem....aneb vše, co jste chtěli vědět a báli jste se zeptat
přednášející: Guillaume Convert, DVM
2012 How to make a diagnosis in equine dermatology
přednášející: Prof. Derek Knottenbelt, OBE, BVM&S, DVM&S, DipECEIM
2012 Neoplasm on equine derm
přednášející: Prof. Derek Knottenbelt, OBE, BVM&S, DVM&S, DipECEIM
2012 New trends in therapy of rupture ACL and technics TPLO
přednášející: Brian Beale, Texas, and Sorrel Langley-Hobbs, UK
2012 International scientifically and practical conference of young scientists and experts in Moscow
2012 4th Feline Medicine Symposium
2012 Interesting topics in small animal and exotic animals surgery, VFU

Zahraniční výměnné stáže, týdenní

2014 Faculty of Veterinary Medicine, University of Uludag, Bursa
2013 Faculty of Veterinary Medicine, Leipzig University
2012 Faculty of Veterinary Medicine, The Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I.Skrjabin